Image

DGSA «Dangerous Goods Safety Advisor»

Пройди навчання в Навчальному Центрі «BEST DRIVER» і отримай свідоцтво уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів

Для зарахування на навчання до Навчального Центр «BEST DRIVER» необхідно надати наступні документи (копії):

  • Паспорт;
  • Диплом про Вищу Освіту.

Курс навчання

Термін навчання, дні

Вартість навчання, грн.

1

Навчання уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів

6

3800


Наявність DGSA дозволяє зрозуміти: DGSA

  • Відповідне законодавство та нормативні акти, в тому числі ДОПНВ;
  • Класифікацію та ідентифікацію небезпечних вантажів, а також процедури та правила, що стосуються цього;
  • Як правильно упакувати і маркувати небезпечні вантажі, а також вказати упаковку, цистерну або транспортну одиницю для перевезення;
  • Необхідну документацію для перевезення небезпечних вантажів;
  • Захист навколишнього середовища;
  • Вимоги щодо підготовки персоналу;
  • Маркування транспортних засобів як для національних, так і для міжнародних перевезень;
  • Дотримання законності в сфері перевезення небезпечних вантажів.

Головне завдання консультанта, підзвітного в своїй роботі керівнику підприємства, полягає в тому, щоб за допомогою всіх належних засобів і всіх належних заходів, в рамках відповідної діяльності підприємства, намагатися полегшити здійснення ним цієї діяльності з дотриманням відповідних вимог і в умовах максимальної безпеки.

Консультант з безпеки перевезення небезпечних вантажів («DGSA» - Dangerous Goods Safety Advisor) - це особа, встановленим способом отримало свідоцтво і уповноважена для надання рекомендацій підприємствам, діяльність яких пов'язана з відправленням, перевезенням або відповідне упакування, навантаження, розвантаження або розвантаження небезпечних вантажів, для контролю за дотриманням вимог законодавства і забезпечення підготовки річного звіту.

Кожне підприємство, діяльність якого включає автомобільне перевезення небезпечних вантажів або пов'язані з нею операції з пакування, навантаження, наповнення або розвантаження, призначає одного або декількох консультантів з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, завдання яких полягає у сприянні запобіганню властивого для такого роду діяльності небезпеки для людей, майна і навколишнього середовища.

Докладні положення, що стосуються ролі DGSA в дорожнє перевезення небезпечних вантажів, зазначені в ДОПНВ 1.8.3.