Image

ADR

Пройди навчання в Навчальному Центрі «BEST DRIVER» і отримай свідоцтво на право перевезення небезпечних вантажів

Для зарахування на навчання до Навчального Центр «BEST DRIVER» водієві необхідно надати наступні документи (копії):

  • Паспорт;
  • Ідентифікаційний код (ІПН);
  • Водійське посвідчення;
  • Медична довідка встановленого зразка (форма № 083/У);
  • Представлення суб'єкта перевезення про направлення на навчання (при наявності);
  • Підтвердження 3-х річного стажу.

Курс навчання

Термін навчання, дні

Вартість навчання, грн.

1

Базовий курс

3

3200

2

Базовий + спеціалізований курс підготовки

5

3500

3

Курс перепідготовки (Базовий курс)

3

2800

4

Курс перепідготовки (Базовий + спеціалізований курс)

3

3200

5

Навчання уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів

6

3800


До стажу керування транспортним засобом включається робота на транспортному засобі, керування власним транспортним засобом, якщо це підтверджено відповідними документами, а саме: для осіб, які працюють водіями - витягом з трудової книжки або довідкою з місця роботи із зазначенням дати наказу про призначення особи на посаду, дати, з якої така особа працює водієм, марки закріпленого транспортного засобу і його номерного знака. Витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи засвідчується підписом посадової особи підприємства і скріплюється печаткою; для осіб, які керують власним транспортним засобом, - реєстраційними документами на транспортний засіб; для осіб, які керують транспортними засобами, що не є їх власністю, - реєстраційними документами на такий транспортний засіб та документами, що надають право керування ним.

Свідоцтво ДОПНВ про підготовку водія дійсне протягом 5 років з дати здачі водієм іспиту після проходження відповідних курсів підготовки.

Термін дії свідоцтва продовжується, якщо водій пройде перепідготовку і здасть іспит за наступних умов:

а) протягом дванадцяти місяців до закінчення терміну дії свідоцтва. Компетентний орган видає нове свідоцтво на п'ять років, термін дії якого починається з дати закінчення терміну дії попереднього свідоцтва;

б) до початку дванадцяти місячного періоду, що передує даті закінчення терміну дії свідоцтва. Компетентний орган видає нове свідоцтво на п'ять років, термін дії якого починається з дати складання іспиту з курсу перепідготовки.

Небезпечні вантажі - вантажі, які внаслідок притаманних їм властивостей, за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин.

Скорочення «ADR» засновано на ключових словах назви Угоди французькою мовою (Accord europe’en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

Відповідно до положень Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) визначено такі класи небезпечних вантажів:

Клас 1 Вибухові речовини і вироби
Клас 2 Гази
Клас 3 Легкозаймисті рідини
Клас 4.1 Легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини, речовини, які полімеризуються і тверді десенсибілізовані вибухові речовини
Клас 4.2 Речовини, здатні до самозаймання
Клас 4.3 Речовини, що виділяють легкозаймисті гази при зіткненні з водою
Клас 5.1 Речовини, що окислюють
Клас 5.2 Органічні пероксиди
Клас 6.1 Токсичні речовини
Клас 6.2 Інфекційні речовини
Клас 7 Радіоактивні матеріали
Клас 8 Корозійні речовини
Клас 9 Інші небезпечні речовини та вироби

Водії транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, повинні мати свідоцтво, видане компетентним органом, яке засвідчує, що вони пройшли курс підготовки та склали іспит на знання спеціальних вимог, які повинні виконуватися при перевезенні небезпечних вантажів.

Типовий зразок Свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія (ADR Сertificate), описаний у п. 8.2.2.8 Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) та має вигляд пластикової картки типу ID-1. Технічний опис Свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія в Україні затверджений наказом МВС України від 31.08.2017 № 741 «Про затвердження технічних описів бланків документів, які видаються сервісними центрами МВС».


Знаки небезпеки ООН


Виїзд до замовника для проведення спеціального навчання групи (не менше 20 осіб) слухачів - БЕЗКОШТОВНО.

Image
Image